Om IQArt

IQ Art drivs av Jola Sigmond. Jola är till professionen arkitekt SAR, och sedan ett flertal år verksam som företagskonsult. Han har i över 30 år studerat kreativitet och andra humanvetenskapliga aspekter av människans utvecklingsmöjligheter (bl. a vid Lunds Universitet och Nordplan). Jola var tidigare ordförande i Mensa Sverige och är känd som Skandinaviens intelligentaste man. Hans bok Visual IQ-Tests har nyligen publicerats internationellt.

Genom sitt arbete med utveckling av personlighetstest och intelligenstest har han en djup praktiskt förståelse av olika dimensioner av intelligens och dess utvecklingspotential. Jola har lett ett hundratal kurser och brainstorming sessioner (inspirativt ideflöde) med olika typer av företag samt ett antal intimare kurser i personlig utveckling. Han är en mycket uppskattad föreläsare som ofta har medverkat i svensk, norsk och ungersk TV, radio och press.

Jola omsätter sina kunskaper, erfarenheter och upptäckter i olika praktiska program som på ett inspirerande vis uppmuntrar deltagarna.

jola

Länkar till repotage om Jola Sigmond:

 Porträtt i Dagbladet (Norge) 2007-11-05
 Kreaprenör
 Metro 2007-03-02

IQ Art hjälper individer och företag att upptäcka sin kreativa potential och se dess roll i förverkligandet av konkreta mål.

IQ Art erbjuder

  • kurser och seminarier.
  • konsultering för kreativt tänkande i grupp.
  • personlighetstest och visuella IQ-övningar.Inom oss har vi stora resurser och möjligheter som vi inte utnyttjar eller ens känner till. Vår kreativitet är ofta sovande på grund av energibrist, negativ självbild, rädsla eller outvecklad självkännedom. Att få igång kreativt samarbete handlar ofta om att skapa utrymme lösa upp inre och yttre konflikter.Våra kurser fungerar genom att väcka initiativförmågan, ge verktyg för konstruktivare tänkande samt skapar förutsättningar för att erövra dolda talanger.Som kreativitetskonsulter arbetar vi med inspirativt idéflöde, där vi tillsammans med det aktuella företagets ledningsgrupp ”uppfinner” på beställning.Tester speglar en individ eller grupps nuvarande position och utmanar till utveckling.

IQ Art är verksamt i Sverige, men har också genomfört framgångsrika företagskurser i bl.a. Tyskland, Polen och Ungern. Bland våra kunder kan nämnas:

Statstjänstemannaförbundet
Statistiska Centralbyrån
Stockholms Universitet
Informationsmäklarna
Företagsuniversitetet
Civilinjenörförbundet
Karolinska Institutet
Beckton&Dickinson
Kommentus Förlag
Svenskt Papper AB
Kunskapshamnen
Rikspolisstyrelsen
Lunds Universitet
Arkitektförbundet
Växjö Universitet
Levande Böcker
Lärarförbundet
Arla Foods AB
Nöjesguiden
TeliaSonera
DM-teamet
Talarforum
Alfa-Laval
JCI
MIL
IBM
TBV
SAS
Nolia
KPMG
Nijholt
Scania
Posten
Docere
AEGEE
Nimrod
Cheiron
Semper
á jouren
Saab AB
Idéforum
McKinsey
Bankgirot
Enator AB
Interconto

I Arkiv